Tietoa kiropraktiikasta

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee kiropraktiikan terveydenhuollon ammatiksi, joka diagnosoi, hoitaa ja ennaltaehkäisee lähinnä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja -vaivoja.

Kiropraktiikka tarkoittaa suoraan käännettynä käsillä praktikointia (tutkimista ja hoitamista). Kiropraktikot ovat nimensä mukaisesti erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen ja konservatiiviseen (ilman lääkkeitä ja leikkauksia tapahtuvaan) hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kiropraktiikan lähestymistapa potilastyöhön on potilaskeskeinen, kokonaisvaltainen ja terveyden edistämistä korostava.

Kiropraktisen hoidon vaikutusmekanismi

Kiropraktisen hoidon vaikutusmekanismi pohjautuu mekaanisen vaikutuksen lisäksi neurofysiologiseen hoitovasteeseen. Neurofysiologinen vaikutusmekanismi vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinten kautta keskushermostotasolle selkäytimeen, aivorunkoon ja aivoihin. Tuki- ja liikuntaelinten manuaalinen terapia vaikuttaa sensorisien hermoratojen aktivoitumiseen, joka voi tuottaa terapeuttisen hoitovasteen parantamalla liikkeen kontrollia ja/tai kipuaistimuksen prosessointia keskushermostossa. Lyhyesti sanottuna keho ei vain liiku vaan toimii muutenkin paremmin.

Liikkeen kontrollin ja säätelyn parantuminen voi näkyä muun muassa lihasten parantuneena aktivoitumisena, lisääntyneenä lihasvoimana ja -kestävyytenä sekä hienomotoriikan, refleksien ja tasapainoaistin parantumisena. Ei siis ihme, että monet urheilijat käyttävät kiropraktikoita suorituksensa parantamiseen. Kivun vähentyminen tapahtuu pääasiallisesti kipuporttiteorian mukaisesti, jossa tuki- ja liikuntaelin kudoksen sensorinen aktivointi vähentää kipuimpulssin voimakkuutta ja etenemistä keskushermostossa.

Hoidon turvallisuus

Kiropraktinen hoito on koulutetun ammattihenkilön antamana hyvin turvallista. Lyhytaikaiset ja ohimenevät hoidon jälkeiset tuntemukset liittyvät tavallisimmin tuki- ja liikuntaelinoireille tyypilliseen vaihtelevaan oirekuvaan enemmän kuin itse hoitoon. Vielä 1900 -luvun lopulla oli Suomessa yleistä mustamaalata kiropraktiikkaa hyödyttömänä ja vaarallisena hoitona. Nivelten peloteltiin löystyvän ja potilaan loukkaantuvan. Nykyään tutkimustieto on poistanut ennakkoluulot. Kiropraktiikan tunnustetaan olevan erittäin turvallista ja monille tuki- ja liikuntaelinsairaalle myös todella tehokasta. Toisaalta jotkut luulevat lääkkeiden olevan turvallinen vaihtoehto, mutta pelkästään tulehduskipulääkkeisiin kuolee vuosittain satoja suomalaisia.

Kiropraktinen hoito

Kiropraktiikka on pitkälle kehittynyt erikoisosaamisen alue, joka tutkii, hoitaa ja ehkäisee ihmisen nivelissä ja tukirangassa esiintyviä toimintahäiriöitä.

Erityistä huomiota koulutettu kiropraktikko kiinnittää nikamien, lihasten ja hermoston välisiin vaikutusmekanismeihin. Hän pyrkii poistamaan potilaan oireet ja palauttamaan tämän toimintakyvyn erilaisilla manipulaatio- ja pehmytkudostekniikoilla. Usein hän myös antaa hoidettavalle ravinto-, liikunta- ja venytysohjeita. Koulutetun kiropraktikon suorittamana hoito on kivutonta.

Kiropraktiikan avulla pystytään hoitamaan tuloksellisesti monenlaisia ongelmia, ja hoito sopii kaikenikäisille.

Alaselkäkipu on yleisin yksittäinen syy tulla vastaanotolle, mutta selkävaivojen ohella kiropraktikot hoitavat myös muun muassa niska–hartiakipuja, päänsärkyä, ääreisnivelten vaivoja, iskiasta ja lihasjännitystiloja.

Kiropraktista hoitoa annetaan yleensä 2–6 kertaa vaivasta riippuen. Joskus haluttujen hoitotulosten ylläpitäminen edellyttää määräaikaista seurantahoitoa. Tarvittaessa koulutettu kiropraktikko ohjaa potilaan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon muille terveydenhuollon ammattilaisille