Tyypilliset vaivat

Suurin potilasryhmä kiropraktikon vastaanotolla ovat alaselkäsairauksista kärsivät ihmiset. Joillakin oireet rajoittuvat alaselkään, mutta monilla ne heijastavat tai säteilevät pitkälle jalkoihin. Rintarangan ja kyljen kipuja esiintyy myös monilla kiropraktikolle hakeutuvilla. Ison ja ehkä kasvavan potilasryhmän muodostavat niska-hartiaseudun sairaudet pääkipuineen ja huimauksineen. Kiropraktikon vastaanotolla hoidetaan selkäsairauksien lisäksi kattavasti monenlaisia eri-ikäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten olkapää-, kyynärpää-, lantio- ja jalkaterävaivoja. Pienellä osalla kiropraktikon potilaista on ensisijaisesti muita kuin tuki- ja liikuntaelinperäisiä sairauksia. Laajassa tanskalaisessa kyselytutkimuksessa noin 5 % kiropraktikkojen potilaista koki selvää oireiden vähentymistä hengitys-, ruoansulatus- ja verenkiertoelimiin liittyvissä sairauksissa.

Kiropraktikoiden käyttämälle manuaaliselle terapialle yhteistä ovat erilaiset käsillä tehtävät tekniikat, joilla pyritään vaikuttamaan pääasiallisesti niveliin, lihaksiin ja sidekudokseen palauttamalla niiden normaalia asentoa ja toimintaa. Hoidon tarkoitus on lisätä toimintakykyä ja vähentää oireita, kuten kipua ja puutumista. Kiropraktikkojen hoitotekniikoista tavallisimpia ovat erilaiset manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikat, joilla lisätään yksittäisten nikamien tai ääreisnivelten liikerataa hallitulla ja nivelen liikeradan suuntaisella liikkeellä. Vastaanottokäynti sisältää haastattelun, tutkimuksen, hoidon ja hoito-ohjeet. Vastaanotolla annetaan tavallisesti hoidon lisäksi ohjausta terveyttä edistävistä ja vaivan uusiutumista ehkäisevistä kotiharjoitteista ja elämäntapaohjeista liittyen ergonomiaan, ravintoon ja liikkumistottumuksiin.

Käytännön hoitotyössä erilaisten sairauksien, vaivojen ja kiputilojen hoitovaste on yksilöllinen. Henkilökohtaiset soveltuvimmat hoitotekniikat, kotiharjoitukset ja elämäntapamuutokset tuottavat todennäköisimmin parhaan ja pysyvimmän hoitovasteen. On tavallista, että oireet alkavat vähentyä ja toimintakyky lisääntyä 1–4 hoidolla, mutta pidempiaikaiset oireet, ryhdin muutokset ja toiminnalliset rajoitukset voivat vaatia kuukausien säännöllistä hoitoa, kuntoutusta ja elämäntapaohjausta.